آفتابگیر یک شرکت چینی است

  • خانه
  • /
  • آفتابگیر یک شرکت چینی است

شرکت چینی از واکسن کرونای خود دفاع کرد - همشهری آنلاین- آفتابگیر یک شرکت چینی است ,برخی از دانشمندان در مورد اثربخشی واکسن شرکت چینی "کانسینو" (CanSino) ابراز تردید کرده بودند؛ زیرا این دارو بر اساس ویروس سرماخوردگی است. حال این شرکت این اظهارات را رد کرده و از عملکرد واکسن ساخت خود دفاع کرده است.شرکت چینی از واکسن کرونای خود دفاع کرد - همشهری آنلاینبرخی از دانشمندان در مورد اثربخشی واکسن شرکت چینی "کانسینو" (CanSino) ابراز تردید کرده بودند؛ زیرا این دارو بر اساس ویروس سرماخوردگی است. حال این شرکت این اظهارات را رد کرده و از عملکرد واکسن ساخت خود دفاع کرده است.شرکت چینی از واکسن کرونای خود دفاع کرد - همشهری آنلاین

برخی از دانشمندان در مورد اثربخشی واکسن شرکت چینی "کانسینو" (CanSino) ابراز تردید کرده بودند؛ زیرا این دارو بر اساس ویروس سرماخوردگی است. حال این شرکت این اظهارات را رد کرده و از عملکرد واکسن ساخت خود دفاع کرده است.

با تامین کننده تماس بگیرید

شرکت چینی از واکسن کرونای خود دفاع کرد - همشهری آنلاین

برخی از دانشمندان در مورد اثربخشی واکسن شرکت چینی "کانسینو" (CanSino) ابراز تردید کرده بودند؛ زیرا این دارو بر اساس ویروس سرماخوردگی است. حال این شرکت این اظهارات را رد کرده و از عملکرد واکسن ساخت خود دفاع کرده است.

با تامین کننده تماس بگیرید

شرکت چینی از واکسن کرونای خود دفاع کرد - همشهری آنلاین

برخی از دانشمندان در مورد اثربخشی واکسن شرکت چینی "کانسینو" (CanSino) ابراز تردید کرده بودند؛ زیرا این دارو بر اساس ویروس سرماخوردگی است. حال این شرکت این اظهارات را رد کرده و از عملکرد واکسن ساخت خود دفاع کرده است.

با تامین کننده تماس بگیرید