کلمه به معنی مالش دست

  • خانه
  • /
  • کلمه به معنی مالش دست

20 اصطلاح انگلیسی برای اینکه مانند یک Native صحبت کنید ...- کلمه به معنی مالش دست ,این اصطلاح انگلیسی اگر کلمه به کلمه معنی شود هیچ مفهومی ندارد. با این حال، به صورت تفسیری، به معنی کمک (دادن) به چیزی یا کسی یا پیوستن به آن است. ... آیا ممکن است پای خود را از دست بدهیم؟ به هیچ وجه ...معنی rub - دیکشنری آنلاین آبادیسآبادیس - معنی rub = معنی : پاک کردن، ساییدن، مالیدن، ساییده شدن، اصطکاک پیدا کردن معانی دیگر: (با دست یا حوله و غیره) مالش دادن، ماساژ دادن، مالاندن، برماسیدن، مشت و مال دادن، (با مالش و غیره) پرداخت کردن، صیقمعنی دست دوم به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

دیکشنری آبادیس شامل بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، فارسی، عربی و همچنین بیست دیکشنری تخصصی با تلفظ انگلیسی و آمریکایی، ترجمه مخفف و کلمات اختصاری، مترجم آنلاین متن ...

با تامین کننده تماس بگیرید

برخی کلمات ترکی رایج در فارسی

درود : کلمه ای که به دست این پان فارس ها افتاده. درود نیز کلمه ای تـــُرکی است. درود از (دورماخ = ایستادن - پایندگی ) می آید ... کلمه "قیماق" به معنی سرشیر که در فارسی مصطلح است از زبان ترکی گرفته شده.

با تامین کننده تماس بگیرید

برخی کلمات ترکی رایج در فارسی

درود : کلمه ای که به دست این پان فارس ها افتاده. درود نیز کلمه ای تـــُرکی است. درود از (دورماخ = ایستادن - پایندگی ) می آید ... کلمه "قیماق" به معنی سرشیر که در فارسی مصطلح است از زبان ترکی گرفته شده.

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی مس - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی تَمْسَسْهُ: به آن برسد(کلمه مس که در لغت به معناي تماس گرفتن دو چيز با يکديگر است) معنی مَسَّتْهُ: به او رسيد - با او تماس پیدا کرد (کلمه مس که در لغت به معناي تماس گرفتن دو چيز با يکديگر است)

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی دست دوم به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

دیکشنری آبادیس شامل بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، فارسی، عربی و همچنین بیست دیکشنری تخصصی با تلفظ انگلیسی و آمریکایی، ترجمه مخفف و کلمات اختصاری، مترجم آنلاین متن ...

با تامین کننده تماس بگیرید

برخی کلمات ترکی رایج در فارسی

درود : کلمه ای که به دست این پان فارس ها افتاده. درود نیز کلمه ای تـــُرکی است. درود از (دورماخ = ایستادن - پایندگی ) می آید ... کلمه "قیماق" به معنی سرشیر که در فارسی مصطلح است از زبان ترکی گرفته شده.

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی rub - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی rub = معنی : پاک کردن، ساییدن، مالیدن، ساییده شدن، اصطکاک پیدا کردن معانی دیگر: (با دست یا حوله و غیره) مالش دادن، ماساژ دادن، مالاندن، برماسیدن، مشت و مال دادن، (با مالش و غیره) پرداخت کردن، صیق

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی ماساژ - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی ماساژ = مالش، مشت ومال. ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند با استفاده از تکنیک های مختلف، به منظور افزایش عملکرد، کمک در روند درمان، و ترویج آرامش و آسایش است.

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی rub - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی rub = معنی : پاک کردن، ساییدن، مالیدن، ساییده شدن، اصطکاک پیدا کردن معانی دیگر: (با دست یا حوله و غیره) مالش دادن، ماساژ دادن، مالاندن، برماسیدن، مشت و مال دادن، (با مالش و غیره) پرداخت کردن، صیق

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی rub - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی rub = معنی : پاک کردن، ساییدن، مالیدن، ساییده شدن، اصطکاک پیدا کردن معانی دیگر: (با دست یا حوله و غیره) مالش دادن، ماساژ دادن، مالاندن، برماسیدن، مشت و مال دادن، (با مالش و غیره) پرداخت کردن، صیق

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی rub - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی rub = معنی : پاک کردن، ساییدن، مالیدن، ساییده شدن، اصطکاک پیدا کردن معانی دیگر: (با دست یا حوله و غیره) مالش دادن، ماساژ دادن، مالاندن، برماسیدن، مشت و مال دادن، (با مالش و غیره) پرداخت کردن، صیق

با تامین کننده تماس بگیرید

20 اصطلاح انگلیسی برای اینکه مانند یک Native صحبت کنید ...

این اصطلاح انگلیسی اگر کلمه به کلمه معنی شود هیچ مفهومی ندارد. با این حال، به صورت تفسیری، به معنی کمک (دادن) به چیزی یا کسی یا پیوستن به آن است. ... آیا ممکن است پای خود را از دست بدهیم؟ به هیچ وجه ...

با تامین کننده تماس بگیرید

20 اصطلاح انگلیسی برای اینکه مانند یک Native صحبت کنید ...

این اصطلاح انگلیسی اگر کلمه به کلمه معنی شود هیچ مفهومی ندارد. با این حال، به صورت تفسیری، به معنی کمک (دادن) به چیزی یا کسی یا پیوستن به آن است. ... آیا ممکن است پای خود را از دست بدهیم؟ به هیچ وجه ...

با تامین کننده تماس بگیرید

20 اصطلاح انگلیسی برای اینکه مانند یک Native صحبت کنید ...

این اصطلاح انگلیسی اگر کلمه به کلمه معنی شود هیچ مفهومی ندارد. با این حال، به صورت تفسیری، به معنی کمک (دادن) به چیزی یا کسی یا پیوستن به آن است. ... آیا ممکن است پای خود را از دست بدهیم؟ به هیچ وجه ...

با تامین کننده تماس بگیرید

20 اصطلاح انگلیسی برای اینکه مانند یک Native صحبت کنید ...

این اصطلاح انگلیسی اگر کلمه به کلمه معنی شود هیچ مفهومی ندارد. با این حال، به صورت تفسیری، به معنی کمک (دادن) به چیزی یا کسی یا پیوستن به آن است. ... آیا ممکن است پای خود را از دست بدهیم؟ به هیچ وجه ...

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی مس - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی تَمْسَسْهُ: به آن برسد(کلمه مس که در لغت به معناي تماس گرفتن دو چيز با يکديگر است) معنی مَسَّتْهُ: به او رسيد - با او تماس پیدا کرد (کلمه مس که در لغت به معناي تماس گرفتن دو چيز با يکديگر است)

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی مس - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی تَمْسَسْهُ: به آن برسد(کلمه مس که در لغت به معناي تماس گرفتن دو چيز با يکديگر است) معنی مَسَّتْهُ: به او رسيد - با او تماس پیدا کرد (کلمه مس که در لغت به معناي تماس گرفتن دو چيز با يکديگر است)

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی ماساژ - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی ماساژ = مالش، مشت ومال. ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند با استفاده از تکنیک های مختلف، به منظور افزایش عملکرد، کمک در روند درمان، و ترویج آرامش و آسایش است.

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی مس - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی تَمْسَسْهُ: به آن برسد(کلمه مس که در لغت به معناي تماس گرفتن دو چيز با يکديگر است) معنی مَسَّتْهُ: به او رسيد - با او تماس پیدا کرد (کلمه مس که در لغت به معناي تماس گرفتن دو چيز با يکديگر است)

با تامین کننده تماس بگیرید

برخی کلمات ترکی رایج در فارسی

درود : کلمه ای که به دست این پان فارس ها افتاده. درود نیز کلمه ای تـــُرکی است. درود از (دورماخ = ایستادن - پایندگی ) می آید ... کلمه "قیماق" به معنی سرشیر که در فارسی مصطلح است از زبان ترکی گرفته شده.

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی ماساژ - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی ماساژ = مالش، مشت ومال. ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند با استفاده از تکنیک های مختلف، به منظور افزایش عملکرد، کمک در روند درمان، و ترویج آرامش و آسایش است.

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی ماساژ - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی ماساژ = مالش، مشت ومال. ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند با استفاده از تکنیک های مختلف، به منظور افزایش عملکرد، کمک در روند درمان، و ترویج آرامش و آسایش است.

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی دست دوم به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

دیکشنری آبادیس شامل بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، فارسی، عربی و همچنین بیست دیکشنری تخصصی با تلفظ انگلیسی و آمریکایی، ترجمه مخفف و کلمات اختصاری، مترجم آنلاین متن ...

با تامین کننده تماس بگیرید

برخی کلمات ترکی رایج در فارسی

درود : کلمه ای که به دست این پان فارس ها افتاده. درود نیز کلمه ای تـــُرکی است. درود از (دورماخ = ایستادن - پایندگی ) می آید ... کلمه "قیماق" به معنی سرشیر که در فارسی مصطلح است از زبان ترکی گرفته شده.

با تامین کننده تماس بگیرید